Nissan Almera N16 montaż haka

Praktyczny opis montażu haka holowniczego

Niniejszy opis zawiera praktyczne wskazówki, które mogą być uzupełnieniem instrukcji montażu dołączanej do haka.

1. Demontaż zderzaka:
– odkręcić dwa wkręty mocujące zderzak do błotników (wkręty są widoczne od spodu przy górnej krawędzi zderzaka, przy kole) ? wkrętak krzyżowy lub klucz nasadowy 10,
– wyjąć spinkę od spodu zderzaka po stronie tłumika końcowego,
– wewnątrz bagażnika przy tylnych lampach znaleźć 2 nakrętki M6 mocujące zderzak i odkręcić je kluczem nasadowym 10 (nakrętki te znajdują się w głębi za lampami na wysokości dolnych śrub mocujących lampy), należy ustalić, które nakrętki mocują lampy (jest ich 4, piąta mocuje zderzak).
– delikatnie wypiąć zderzak z zaczepów na dolnej krawędzi błotników i z 2 spinek w tylnym pasie bagażnika,.
Po zdjęciu zderzaka ukażą się otwory wlotowe do podłużnic.

2. Demontaż tłumika końcowego.
Demontaż tłumika należy wykonać w celu umożliwienia dostępu do otworów technologicznych w podłużnicy, w które trzeba włożyć 3 śruby mocujące prawy wspornik belki haka.
W tym celu trzeba zdjąć gumowe wieszaki (3 szt.) z wieszaków metalowych. Tłumik wraz z pozostałym układem wydechowym trzeba opuścić aż do oparcia się belkę tylnego zawieszenia. Jeżeli nad tłumikiem znajduje się osłona termiczna z blachy aluminiowej, należy również ją zdemontować.

3. Montaż prawego wspornika belki:
– wsunąć wspornik w otwór w podłużnicy,
– sprawdzić czy otwory technologiczne w podłużnicy pokrywają się z otworami we wsporniku, ? jeżeli nie, to otwory w podłużnicy należy rozpiłowanie do momentu aż pokryją się z otworami we wsporniku (w moim przypadku 4 otwory z 6-ciu wymagały rozpiłowania), następnie w gwintowane otwory we wsporniku lekko wkręcamy 3 śruby M10 mocujące wspornik do podłużnicy, oraz śrubę M16 w otwór mocowania zaczepu do holowania awaryjnego. Zaczep ten nie będzie już mógł być wykorzystany w razie potrzeby linkę holownicza można będzie zaczepić do haka.

4. Montaż belki haka:
– lewy wspornik belki wsunąć w podłużnicę,
– belkę lekko skręcić 2 śrubami M12 z prawym wspornikiem i analogiczne do wspornika prawego sprawdzić dopasowanie otworów na śruby w podłużnicy lewej,
– wkręcić lekko 3 śruby M10 mocujące wspornik do podłużnicy.
Następnie dokręcić wszystkie śruby z zachowując wartości momentów dokręcania podane w instrukcji producenta.

5. Montaż tłumika:
– jeżeli była zdemontowana osłona termiczna to należy ją ponownie zamontować, a następnie podwiesić tłumik na wieszaki.

6. Podcięcie zderzaka:
– z pomocą drugiej osoby przyłożyć zderzak do karoserii tak, aby dokładnie przylegał w punktach mocowania i w miejscu, w którym znajdują się elementy do zamocowania kuli haka wyznaczyć fragment, który należy wyciąć i dopasować tak, aby zderzak nie opierał się o te elementy. Zbyt ścisłe dopasowanie zderzaka będzie powodować naprężenia, co może skutkować wypinaniem się zderzaka z zaczepów w błotnikach.
Po dopasowaniu, zderzak zamontować w kolejności odwrotnej jak w punkcie 1.
Następnie 2 śrubami M12 przykręcić kulę haka do belki. Dolna śruba służy jednocześnie do zamocowania wspornika gniazda elektrycznego.

7. Montaż i podłączenie gniazda:
– we wnęce koła zapasowego, w pobliżu tylnej ścianki bagażnika znajduje się gumowy korek, w którym należy wyciąć lub wywiercić 2 otwory ? 8 mm, przez które należy przeciągnąć przewody,
– przykręcić gniazdo do wspornika,
– przewody elektryczne gniazda podłączyć do odpowiednich przewodów w instalacji samochodu przy pomocy szybkozłączek.
Odpowiednie przewody w instalacji znajdujemy przy pomocy próbnika napięcia, włączając kolejne obwody tzn. włączamy np. prawy kierunkowskaz i szukamy przy pomocy próbnika, na którym styku kostki prawej lampy pojawi się napięcie. Do tego przewodu podłączamy przewód (od gniazda), w kolorze, jaki podano w tabeli znajdującej się w instrukcji montażu. Analogicznie postępujemy z pozostałymi przewodami. Na zakończenie należy sprawdzić czy do wszystkich styków w gnieździe dopływa prąd, ponieważ w przypadku zastosowania szybkozłączek czasami zdarza się, że przewody nie zostaną skutecznie połączone. W takim przypadku należy rozpiąć szybkozłączkę i zapiąć ją powtórnie, ewentualnie wymienić na nową.

Tak prezentuje się nasz nissan po zamontowaniu haka:

nissan

nissan

nissan nissan

nissannissan

nissannissannissan

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.